zszr

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM

Nasza firma w latach 2007 - 2008 brała udział w budowie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie.

Celem Projektu Zintegrowany System Zarządzania Ruchem jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego w korytarzach transportowych aglomeracji warszawskiej, poprawa mobilności i warunków podróżowania oraz stanu środowiska naturalnego w wyniku zmniejszenia zanieczyszczeń, spowodowanych kołowym ruchem ulicznym. Dzięki temu Projekt w pełni wpisuje się w realizację celów transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej oraz kierunków jego rozwoju, określonych w polityce transportowej m.st. Warszawy.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem stanowi odejście od sterowania lokalnego (na pojedynczych skrzyżowaniach) lub w samych ciągach komunikacyjnych na rzecz sterowania obszarowego. Sterowanie odbywa się w sposób automatyczny, w czasie rzeczywistym z jednoczesną możliwością ingerencji operatora w pracę systemu.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie

Historia projektu

Na całym świecie rosnące natężenie ruchu ulicznego i utrudnienia w ruchu są stałym problemem dużych miast. Za dynamicznym wzrostem liczby pojazdów nie nadążają kosztowne inwestycje infrastrukturalne, budowa dróg i połączeń drogowych. Przez to transport publiczny i prywatny staje się coraz mniej efektywny. Duże miasta stosują więc nowoczesne systemy i rozwiązania, które pozwalają na bieżące reagowanie oraz na budowanie długoterminowych strategii rozwoju komunikacji drogowej.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie rozpoczął tworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 9 czerwca 2006 roku firma Siemens Sp. z o.o. w konsorcjum z Siemens AG podpisała z Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich umowę na zaprojektowanie i wdrożenie takiego systemu. Wartość projektu brutto wynosi 34 mln PLN. Założenia projektowe uwzględniały obecny system transportu miejskiego, ale przede wszystkim jego rozwój w przyszłości.

Projekt Nr Z/2.14/I/1.6/19/05 "Zintegrowany System Zarządzania Ruchem" uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów w zakresie Działania 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach.

Cele projektu

Dzięki wdrożeniu projektu miasto zyskało:

  • poprawę warunków ruchu transportu publicznego bez pogarszania warunków ruchu  samochodowego,
  • zapewnienie priorytetu dla komunikacji szynowej,
  • uporządkowanie ruchu na ulicach Warszawy, skrócenie czasu przejazdu, obniżenie kosztów eksploatacji taboru oraz zwiększenie liczby osób korzystających ze środków komunikacji zbiorowej,
  • utrzymanie płynności ruchu w korytarzach komunikacyjnych,
  • redukcję emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, a zwłaszcza poprawę bezpieczeństwa ruchu.

AWE SP. Z O.O. SP. K.

ul.Rakowiecka 43a/7
02-521 Warszawa

Numer KRS: 0000492127
ISO 9001:2015 nr: 485652

BAZA FIRMY

ul.Instalatorów 3b
02-237 Warszawa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM

logo top